TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Khoa Công nghệ May và Thời trang
DANH SÁCH NHÂN SỰ KHOA
NĂM 2021
Họ và tên Chức vụ Học vị 
Phạm Hồ Mai Anh Trưởng khoa Tiến sĩ
Lê Thị Kiều Oanh Phó Trưởng khoa Thạc sĩ
Đỗ Thị Thu Hồng Phó Trưởng khoa Thạc sĩ
Huỳnh Văn Trí Giảng viên PGS.Tiến sĩ
Nguyễn Hữu Trí Trưởng bộ môn Thạc sĩ
Nguyễn Tiến Bình Giảng viên Tiến sĩ
Nguyễn Ngọc Châu Giảng viên Tiến sĩ
Trần Thị Anh Đào
Giảng viên Tiến sĩ
Lê Duy
Giảng viên Thạc sĩ
Nguyễn Thị Kim Thanh
Giảng viên Thạc sĩ
Nguyễn Mai Thanh Thảo
Giảng viên Thạc sĩ
Phùng Thị Ngọc Tiên
Giảng viên Thạc sĩ
Lê Thị Mộng Trang
Giảng viên Thạc sĩ
Ngô Hoài Quang Trung
Giảng viên Thạc sĩ
Nguyễn Thùy Hương
Giáo vụ Cử nhân
Phạm Nguyễn Thế Anh
Nhân Viên Cử nhân